Sunday, November 01, 2015

Tikkis October 2015 Kukai entryscarecrow's
thin bones freezing -
harvest moonOctober 2015 Kukai, wherein Kigo subject was SCARECROW